Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Ainhoa Moliner Morro

2021-06-08 10:00 Add to iCal
Online Biomedicum rum B0317 och online via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/63968936827)

Välkommen till Ainhoa Moliner Morros halvtidsseminarium tisdagen den 8 juni 2021 kl. 10:00. Du kan ansluta till seminariet via Zoom.

Via Zoom

Delta vid mötet via Zoom (länk)

Mötes-ID: 639 6893 6827

Titel

"Molecular determinants of alphavirus replication in mammalian cells"

Författare

Ainhoa Moliner Morro, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiology, tumör-och cellbiologi

Huvudhandledare

Gerald McInerney, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiology, tumör-och cellbiologi

Bihandledare

Leo Hanke, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiology, tumör-och cellbiologi

Lisa Fong Poh NG, Singapore Immunology Network (SIgN), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore

Halvtidsnämnd

Mats A A Persson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sara Gredmark Russ, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Marjo-Riitta Puumalainen, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Kontakt