Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Zeeshan Ateeb

2019-12-09 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge IMA:s konferensrum, K44

Zeeshan Ateeb
"Improvement of the Diagnosis and Management of Cystic Tumors of the Pancreas"

Huvudhandledare

Urban Arnelo, docent
Enheten för  kirurgi
CLINTEC
Karolinska  Institutet

Bihandledare

Marco del Chiaro, professor
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Stephan Haas, med dr
Gastroenterologi och Reumatologi
Institutionen för Medicin
Karolinska Institutet

Margaret Sällberg Chen, docent
Oral diagnostik och kirurgi
Odontologiska Institutionen
Karolinska Institutet

Matthias Löhr, professor
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Mats Lindblad, docent
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Malin Sund, professor
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå universitet

Staffan Wallin, docent
Institutionen för Laboratoriemedicin
Karolinska Institutet

Kontakt

Zeeshan Ateeb Doktorand