Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Yifan Yang

2023-12-01 14:00 - 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal TULIUM, J10:30, BioClinicum, Solnavägen 30

Titel: "Effects of Medical Treatments of Gonadal Development in Boys and Men"

Huvudhandledare

Jan-Bernd Stukenborg, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Kirsi Jahnukainen, professor, University of Helsinki och Helsinki University Hospital.

Jingtao Guo, professor, State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, Institute of Zoology, Chinese Academy of Science.

Halvtidsnämnd

Lalit Kumar Parameswaran Grace, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. 

Andres Salumets, professor, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet. 

Virpi Töhönen, PhD, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. 

Kontakt

Yifan Yang Doktorand