Disputationer Halvtidskontroll Yanan Han

2022-03-25 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna L805 018, Acquired Immunity VIP room, CMM L8:04, Karolinska universitetssjukhuset och Online

Titel: Epigenomic states underlying pathogenesis of Multiple Sclerosis

Huvudhandledare 

Professor Maja Jagodic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Forskningsspecialist Maria Needhamsen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

MD PhD Faiez Al Nimer, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Forskarassistent Carmen Gerlach, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Docent Colm Nestor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköping Universitet

PhD Phil Ewels, Science for Life Laboratory, Kungliga Tekniska Högskolan 

Kontakt

Yanan Han Doktorand