Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Xiaowei Bian

2023-04-04 14:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM L8:01 021 PAMP rum.

Unravel the epigenetic basis of impaired wound healing in cancer patients after radiotherapy.

Huvudhandledare:

Ning Xu Landen
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för dermatologi och venereologi.