Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Xianglei Yan

2023-06-01 10:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Innate immunity and biodistribution in vivo by modern immunostimulatory formulations - mRNA vaccine and CD40-targeting antibody.

Huvudhandledare:

Karin Loré
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, immunologi och allergi.