Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Viktor Molander

2022-11-11 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Paul Blomqvist-rummet, KEP (Eugeniahemmet T2).

Cardiovascular comorbiditiy in rheumatoid arthritis - studies on venous thromboembolism.

Huvudhandledare:

Johan Askling, Professor
Karolinska Institutet,Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).

Bihandledare:

Hannah Bower, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP)..

Thomas Frisell, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP)..