Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Valentyna Yasinska

2020-10-13 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Zoom-möte

Titel: New non-invasive biomarkers for clinical phenotyping of asthma and other respiratory diseases

Doktorand
Valentyna Yasinska, Institutionen för medicin, Huddinge
Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Huvudhandledare 
Barbro Dahlén, Institutionen för medicin, Huddinge
Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Bihandledare 
Sven-Erik Dahlén, Institutet för miljömedicin
Craig E. Wheelock, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Apostolos Bossios, Institutionen för medicin, Huddinge
Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Kommitté 
Arne Egesten, Lunds universitet 
Per-Johan Jakobsson, Institutionen för medicin Solna
Martin Jädersten, Institutionen för medicin, Huddinge

Seminariet hålls på zoom
https://ki-se.zoom.us/j/9908241666