Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Ulrika Rönningås

2020-12-01 13:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Distress in relation to progression of the disease in men with metastatic prostate cancer

Huvudhandledare 

Agneta Wennman-Larsen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare 

Per Fransson, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet

Maja Holm, Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet högskola

Lars Beckman, Onkologkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Halvtidsnämnd

Docent Elisabeth Kenne-Sarenmalm, Forskning och utveckling, Skaraborgs Sjukhus

PhD Cecilia Olsson, Fakulteten för hälsa, natur-och teknik, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads Universitet

Docent Ulrika Harmenberg, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Ulrika Rönningås Anknuten till Forskning