Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Ulrika Meijer

2023-10-13 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal S403

Välkommen till halvtidskontroll för Ulrika Meijer, den 13 oktober kl. 13.00.

Titel

A self-management program to prevent falls in ambulatory and non-ambulatory community-dwelling people with multiple sclerosis

Huvudhandledare

Charlotte Ytterberg, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Kristina Gottberg, med.dr., Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för omvårdnad

Maria Flink, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Marie Kierkegaard, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Halvtidsnämnd

Ylva Nilsagård, docent, Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskaper

Malin Olsson, docent, Marie Cederschiöld högskola, institutionen för vårdvetenskap

Pernilla Åsenlöf, professor, Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, fysioterapi och beteendemedicin

Kontakt