Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Ulrika Marking

2023-09-25 13:00 - 15:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas

SARS-CoV-2 immune responses and protection against infection

Huvudhandledare:
Charlotte Thålin, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Max Gordon, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Sophia Hober, Kungliga Tekniska Högskolan, proteinteknologi
Charlotta Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin
Lina Schollin Ask, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Halvtidskommitté
Helena Hervius Askling, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Jan Albert, Karolinska Institutet, Institutionen för Mikrobiologi, tumör och cellbiologi
Susanna Brighenti, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge
 

 

Kontakt

Ulrika Marking Doktorand