Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Tomas Adolfsson

2023-04-14 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna B4:12 Diczfalusyrummet

Titel: Neuropsychological evaluation of common neurosurgical conditions.

Huvudhandledare 

Docent Ulrika Sandvik, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Docent Erik Edström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Kristina Tedroff, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Docent Magnus Tisell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet 

MD Eli Gunnarson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

MD Jiri Bartek Jr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Tomas Adolfsson Doktorand