Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Tobias Lekberg

2021-12-06 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS J10:30 Tulium

Impact of oncologic treatment for breast cancer and sarcoma in future fertility. A prospective investigation of fertility preservation in young individuals with focus on the safety and efficacy of the procedures

Halvtidsnämnd

M.D., Docent Antonios Valachis, Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
M.D., PhD Kirsten Tryde Macklon, University of Copenhagen
M.D., Docent Annika Strandell, Göteborgs universitet, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Handledare

M.D., Professor Kenny Rodriguez-Wallberg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
M.D., Professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
M.D., PhD Christina Linder-Stragliotto, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Välkommen!