Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Tinna Birgisdottir

2023-06-02 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Wallengrenrummet, F5-72

Titel: "Preterm Prelabor Rupture of Membranes: Predictors of Early Onset Neonatal Sepsis, and Placenta Pathology"

Huvudhandledare

Malin Holzmann, specialistläkare, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Ingela Hulthén Varli, specialistläkare, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Sissel Saltvedt, specialistläkare, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Ulrika Ådén, specialistläkare, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Halvtidsnämnd

Gunilla Ajne, specialistläkare, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Anna Sandström, specialistläkare, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP)

Kerstin Jost, specialistläkare, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Kontakt

Tinna Birgisdottir

e-post: tinna.birgisdottir@ki.se

Telefon: 0769-01 73 97