Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Thorsten Schriever

2019-05-07 8:30 - 8:30 Add to iCal
Södersjukhuset Rum Sofia, hiss P, plan 0

Scaphoid fractures; epidemiology, treatment and results

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Handkirurgiska kliniken - VO Specialistvård

Betygsnämnd:
Docent Simon Farnebo, Linköpings Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin
PhD Bertil Vinnars, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Professor Seppo Koskinen, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Handledare:
PhD Maria Wilcke, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Docent Anders Björkman, Lunds Universitet, Institutionen för translationell medicin
PhD Henrik Olivecrona, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi

Dokument