Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Susanna Hallberg

2023-03-13 14:00 - 16:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Föreläsningssal Venen, målpunkt J, plan 5

Safety and efficacy in long-term treatment with rituximab in multiple sclerosis.

Huvudhandledare:
Anders Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Charlotte Dahle, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Katharina Fink, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Betygskommitté
Ellen IacobaeusKarolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Hannes Lindahl, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Jakob Theorell, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge

 

 

Kontakt

Susanna Hallberg Doktorand