Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Stefhanie Romero

2020-12-14 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lokal B64. Även via Zoom.

Traction force and long term outcome in children born after a vacuum extraction delivery

Framföres på det engelska språket

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/64752057066

Handledare

Gunilla Ajne, Docent
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi
Karolinska Institutet

Magnus Westgren, Professor
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi
Karolinska Institutet

Katarina Lindström, Med dr
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Ulf Högberg, Professor
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Uppsala Universitet

Caroline Lilliecreutz, Docent
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Enheten för barns och kvinnors hälsa
Linköpings Universitet

Ulrika Ådén, Professor 
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Enheten för neonatologi, obstetrik och gynekologi
Karolinska Institutet

Kontakt

Stefhanie Romero Doktorand