Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Sofi Vikström

2023-12-04 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK Lecture hall, R8:00

Clinical studies of prognosis and the immune microenvironment in cutaneous melanoma

Halvtidsnämnd

Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Arne Östman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Magdalena Claeson, Göteborgs universitet, avd för dermatologi och venerologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent Hanna Eriksson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Nikolas Herold, Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa
Professor Georgios Rassidakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!