Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Simon Skyrman

2021-11-12 10:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Karolinska Universitetssjukhuset, J5-12 Greitzrummet och via Teams

Titel: Advanced Cranial Navigation

Huvudhandledare

Senior konsult Adrian Elmi-Terander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Forskare Erik Edström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Forskare Oscar Persson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Forskare Gustav Burström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Forskare Petter Förander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd

Professor Niklas Marklund, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lund, Lunds Universitet

Adjungerad professor Per Stjärne, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Professor Karin Wårdell, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet

Teamslänk 

https://bit.ly/3vzoFzJ 

Kontakt

Simon Skyrman Anknuten till Forskning