Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Simon Blixt

2023-05-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sevastikbiblioteket, K 52

Thoracolumbar burst fractures

Huvudhandledare

Professor Paul Gerdhem
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Docent Sebastian Mukka
Umeå universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Med dr, PhD Peter Försth
Uppsala universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Adj universitetslektor Olof Westin
Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Betygsnämnd

Catharina Parai, M.D, PhD
Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Bengt Sandén, docent
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Margareta Hedström, adj professor
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Kontakt

Simon Blixt Doktorand