Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Silvia Malenicka

2023-06-12 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg 4Y, Alfred Nobels Allé 8

Pediatric liver transplantation – analyses of intention-to-treat and long-term outcome

Huvudhandledare

Adj Prof Björn Fischler
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Docent Carl Jorns
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Prof em Antal Nemeth
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Prof em Ulla Berg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Pediatrik

Halvtidskommitté

Docent William Bennet
Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för Transplantationskirurgi

Docent Maria Herthelius
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Docent Anna Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa
Avdelningen för Barnkirurgi och Barnonkologi