Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Sigurdur Arnason

2022-12-02 8:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Greitzrummet, J5-12

Facial nerve palsy in children; treatment and clinical outcome

Huvudhandledare

Barbro Hedin Skogman, MD., Docent
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Bihandledare

Elin Marsk, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Malou Hultcrantz, MD., Professor emerita
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Åsa Laestadius, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa

Halvtidskommitté

Birger Trollfors, MD., Professor
Göteborgs Universitet
Enheten för pediatrik

Mervi Kanerva, MD., Docent
Helsingfors Universitet
Otorhinolaryngology–Head and Neck Surgery

Eli Gunnarsson, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa

Kontakt

Sigurdur Árnason Doktorand