Halvtidsseminarier Halvtidskontroll-Senka Sendic

2021-11-18 12:00 - 15:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas samt via ZOOM

Progress markers in chronic kidney disease.

Huvudhandledare: 
Joachim Lundahl, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Bihandledare: 
Stefan Jacobson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
Anna Nopp Scherman,  Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Betygskommitté: 
Bernd Stegmayr, Umeå Universitet
Johan Ursing, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
Guro Gafvelin, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

 

ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/63034384407

 

Kontakt

Senka Sendic Doktorand;Anknuten till Forskning