Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Sara Lindberg

2024-05-21 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Franzénrummet J5:13, BioClinicum

Developments of Stereotactic body radiotherapy in the metastatic setting

Halvtidsnämnd

Docent Bengt Bergman, Göteborgs universitet, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Docent Anna Bäck, Göteborgs universitet, avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap
Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

PhD Karin Lindberg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Rolf Lewensohn, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Eva Onjukka, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Peter Wersäll, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!