Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Sara Hogmark

2021-12-15 12:00 - 14:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus, Kvinnoklinikens konferensrum, målpunkt O, plan 5 samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61241684097

Long-acting reversible contraception after abortion

Huvudhandledare:
Helena Kopp Kallner, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Susanne Hesselman, Uppsala Universitet
Niklas Envall, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus samt Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Halvtidskommitté:
Eva AnderssonKarolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Viveca Odlind, Uppsala Universitet
Gunilla Tegerstedt, Karolinska Institutet, CLINTEC

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61241684097

 

Kontakt

Sara Hogmark Doktorand