Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Sandra af Winklerfelt Hammarberg

2020-11-20 13:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, S215 och via Zoom

Titel: Aspekter på psykisk ohälsa i primärvården

Huvudhandledare

Jeanette Westman, med. dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Bihandledare

Cecilia Björkelund, professor, Göteborgs Universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Anna Nager, med. dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin

Mentor

Malin André, med.dr., Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, allmänmedicin och preventivmedicin

Halvtidsnämnd

Lars Agréus, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin

Magnus Peterson, med. dr., Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventivmedicin

Holger Theobald, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: 

https://ki-se.zoom.us/j/63589812614

Kontakt