Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Samuel Bruchfeld

2023-04-24 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:01 Tore Curstedt, Bioclinicum.

Aetiology and Diagnostics in Cardiac Arrest

Huvudhandledare:

Therese Djärv
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk medicin.