Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Samin Rahbin

2021-10-22 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Hotell Carolina Tower, plan 5 lokal Medelpad. Samt via Teams

Zygomaticomaxillary Complex (ZMC) Fractures -Aspects of Diagnostic Methods, Treatment and Complications

Handledare

Babak Alinasab, MD, PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Docent Ola Sunnergren
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Öron-, näs-, halssjukdomar

Hatef Darabi, PhD
Karolinska Institutet
Folkhälsomyndigheten

Adj. Prof. Pär Stjärne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Sakkunniga

Prof. Göran Laurell
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Öron-, näs, halssjukdomar
Uppsala Universitet

Prof. Filip Farnebo
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Rekonstruktiv plastikkirurgi
Karolinska Institutet

Prof. Ann Hermansson
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näs-halssjukdomar
Lunds Universitet

Kontakt

Samin Rahbin Doktorand