Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Samantha Rutherford Lörstad

2023-09-27 14:00 - 16:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, föreläsningssal Venen

Cardiac troponin T elevation in patients with servere sepsis - underlying mechanisms and prognistic value.

Huvudhandledare:
Jonas Persson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Tomas Jernberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Sara Tehrani, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Halvtidskommitté:
Ola Hammarsten, Göteborgs Universitet
Maria Cronhjort, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Jens Jensen, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset