Annan Halvtidskontroll: Sam Hobson

2022-04-04 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Cortex, NEO, Campus Flemingsberg

Chronic Kidney Disease and Early Vascular Ageing: Pinpointing Culprits of Injury and Targets for Intervention

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68718055671

Huvudhandledare​

Dr. Karolina Kublickiene, MD
Karolinska Institutet​
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC​
Enheten för medicinska njursjukdomar

Bihandledare

Prof. Peter Stenvinkel, MD
Karolinska Institutet​
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC​
Enheten för medicinska njursjukdomar

Anna Witasp, PhD
Karolinska Institutet​
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC​
Enheten för medicinska njursjukdomar

Thomas Ebert; MD
Medical Department III
University of Leipzig Medical Centre

Betygsnämnd

Dr Vicky MacRae
The Roslin Institute
University of Edinburgh

Prof. Peter Nilsson
Department of Clinical Sciences
Lund University

Dr. Milan Chromek
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC​
Enheten för pediatrik

Kontakt

Sam Hobson