Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Sailan Wang

2023-04-05 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:14 Kerstin Hagenfeldt.

Genetic and functional studies of skin disorders

Huvudhandledare:

Isabel Tapia Paez, Senior forskningsspecialist.
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna.