Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Rocio Enriquez

2019-09-26 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Mötesrum 4231, plan 4, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel: 'Cardiovascular Disease Burden Among People Living with HIV in Rakai, Uganda'.

Huvudhandledare:

Helena Nordenstedt, MD, PhD

Bihandledare:

  • Bruna Gigante, Associate Professor, MD, PhD
  • Gaetano Marrone, Associate Professor, PhD
  • David Serwadda, Professor, MBChB, MSc, MMed, MPH  

Kontakt