Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Rikard Grankvist

2020-05-25 15:00 Add to iCal
Annan Zoom-meeting

Titel: Developing methods of superselective micro-biopsy via the endovascular route

Huvudhandledare

Staffan Holmin, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Stefan Jonsson, Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH

Halvtidsnämnd 

Inger Keussen, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Michael Vanlandewijck, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Henrik Wagner, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Kontakt

Rikard Grankvist Anknuten till Forskning