Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Riccardo Lo Martire

2019-06-11 10:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, S403

"Chronic musculoskeletal pain: How good is multimodal rehabilitation?"

Huvudhandledare

Björn Äng, universitetslektor, Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna/Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Linda Vixner, universitetslektor, Akademin utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan i Dalarna

Björn Gerdle, professor, Smärta och rehabiliteringsmedicin, Linköpings universitet

Betygsnämnd

Erin Gabriel, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Ander Kottorp, professor, Fakulteten för hälsa och samälle, Malmö universitet

Anne Söderlund, professor, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Kontakt