Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Rebecca Grudin

2021-03-12 9:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Guided and unguided internet-delivered behavioral activation for adolescents with depression – development and evaluation of feasibility, efficacy and cost-effectiveness

Huvudhandledare

PhD Sarah Vigerland, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Johan Åhlén, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Professor Laura Korhonen, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Docent Robert Johansson, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

PhD Lorena Fernández de la Cruz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Zoom länk

Välkommen att delta i seminariet via denna zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/69394606843

Mötes ID: 693 9460 6843

Kontakt

Rebecca Grudin Doktorand