Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Pia Lindberg

2024-06-11 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Conference room Cerium, BioClinicum.

HOME MONITORING AND MOLECULAR PHENOTYPING OF PATIENTS WITH POST-COVID FOR
SUB-GROUPING

Huvudhandledare:

Åsa Wheelock
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för lungmedicin.