Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Philip Haraldson

2020-05-18 16:30 - 18:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom

Titel: Provoked vestibulodynia - evaluation of a new treatment modality and possible correlation to early life pain exposure.

Huvudhandledare:
Nina Bohm-Starke, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Ulrika Heddini, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus
Kent NiIsson, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betygskommitté:
Daniel Altman, Uppsala Universitet
Lena Marions, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska Forskning och Utbildning, Södersjukhuset
Ellika Andolf, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjukhus

 

 

Kontakt

Philip Haraldson Anknuten till Forskning