Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Peter Elbe

2024-03-08 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Yxlan, Novum 6A. Även via Zoom.

Management of early gastroesophageal cancer

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63431200257

Huvudhandledare

Adj Prof, Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi och onkologi

Bihandledare

Docent, Fredrik Klevebro
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi och onkologi

Professor, Anders Thorell
Institutionen för kliniska vetenskaper
Danderyds sjukhus

Med Dr, Stephan Haas
Institutionen för medicin

Halvtidskommitté

Adj Prof., Magnus Sundbom
Uppsala universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Adj Prof, Hannes Hagström
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin

Med Dr, Richard Marsk
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Danderyds sjukhus

Kontakt

Peter Elbe Doktorand