Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Peter Barck-Holst

2019-09-24 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna “Seminarierummet” plan 3 CMM, Anna Steckséns gata 18, Solna

Titel: Effects of worktime reduction with a particular focus on social workers.

Huvudhandledare:

Docent Carina Hellgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Åsa Nilsonne MD PhD, professor Emerita

Torbjörn Åkerstedt Senior Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och Professor Emeritus, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet

Halvtidsnämnd:

Osman Aytar, docent i socialt arbete, akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola

Ali Hajighasemi, docent i sociologi och socialt arbete, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola

Aila Collins, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt