Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Pernilla Sönnerfors

2020-09-29 13:00 - 23:59 Add to iCal
Annan Zoom

Titel: Evidence based training and physical activity with an eHealth concept - a new method for people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) to become more physically active

Huvudhandledare

Alexandra Halvarsson, med.dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Kirsti Skavberg Roaldsen, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Agneta Ståhle, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Michael Runold, med. dr, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Wadell, professor, Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Halvtidsnämnd

Hanna Sandelowsky, med. dr, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Elisabeth Westerdahl, docent, Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Petra von Heideken Wågert, docent, Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Zoom

Halvtidskontrollen hålls digitalt via Zoom. 

Välkommen att delta: https://ki-se.zoom.us/j/64890357243

Kontakt