Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Pengjun Xi

2023-12-04 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS D7-58, Gadeliusrummet.

Innate-adaptive synergy in Malaria

Huvudhandledare:

Docent Christopher Sundling
Karolinska InstitutetInstitutionen för medicin, Solna, Avdelningen för infektionssjukdomar.