Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Pedro Fonseca

2023-03-23 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Mangan BioClinicum J6:10

Targeting p60AmotL2-mediated effects on mechanotransduction in cancer invasion

Halvtidsnämnd

Professor Sonia Lain, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
PhD Per Hydbring, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent John Inge Johnsen, Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Handledare

Huvudhandledare

Professor Lars Holmgren, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Johan Hartman, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!