Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Patrik Karlsson

2021-03-24 13:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom

Titel: Effective mobilisation and physical rehabilitation after abdominal surgery due to cancer, by e-feedback and exercise

Huvudhandledare

Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Elisabeth Rydwik, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Lars Henningsohn, docent, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Halvtidsnämnd

Ingrid Demmelmaier, docent, Uppsala Universitet

Gabriel Sandblom, docent, Karolinska Universitetet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Bente Thoft Jensen, PhD, Aarhus Universitetshospital

Zoom

Välkommen att delta via Zoom!

https://ki-se.zoom.us/j/66356392835

Kontakt