Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Oscar Danielsson

2023-06-12 13:00 Add to iCal
Campus Solna Charles, Widerströmska huset

The prognostic and therapeutic importance of intra-tumor heterogeneity

Halvtidsnämnd

Docent Anna Johansson, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Docent Henrik Johansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Elham Hedayati, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent Linda Lindström, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Docent Nick Tobin, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Annelie Johansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Tommy Fornander, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!