Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Orestis Floros

2020-11-18 13:00 Add to iCal
Online Zoom-möte

Titel: Emotional and non-emotional top-down regulation mechanisms related to ADHD

Huvudhandledare

Predrag Petrovic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Marc Guitart-Masip, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Rita Almeida, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Professor Sven Bölte, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr Lisa Thorell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Orestis Floros Doktorand