Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Olof Jonmarker

2023-05-29 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Leif Svenssonsalen, C2-76

PSMA-PET imaging of prostate cancer

Huvudhandledare

Professor Rimma Axelsson
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi
Diagnostisk radiologi

Bihandledare

Associate Professor Alejandro Sanchez-Crespo
Karolinska Institutet
Onkologi-Patologi

PhD Fredrik Jäderling
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi

Associate Professor Chunde Li
Karolinska Institutet
Klinisk forskning och utbildning
Södersjukhuset

PhD Stefan Gabrielson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Halvtidskommitté

Professor Håkan Geijer
Örebro Universitet
Department of Medical Sciences

Professor Olof Akre
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi

Professor Elin Trädgårdh
Lund Universitet
Nuclearmedicin,
Malmö

Kontakt

Olof Jonmarker Doktorand