Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Olivia Aya Nakitanda

2022-11-01 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Paul Blomqvist rummet, Eugeniahemmet T2.

Antibiotics in food-producing animals – Impacts for treatment of infections during pregnancy and its consequences.

Zoom länk;

https://ki-se.zoom.us/j/69240442682

Huvudhandledare:

Helle Kieler, Professor
Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Solna, Centrum för läkemedelsepidemiologi.