Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Ola Fridman Bengtsson

2021-01-22 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Hotellet plan 5, lokal Gästrikland, alternativt via Zoom

Pituitary tumors: clinical aspect of treatment and expression of Galanin- and pattern recognition receptors

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/61072979700?pwd=RG5pYS9CdXV0MXlzUEN1MVVLYnBPQT09
Meeting ID: 610 7297 9700. Passcode: 405950

Handledare

Adj. Prof. Pär Stjärne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Prof. Anna-Lena Hulting
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Charlotte Höybye
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Sakkunniga

Adj. Prof. Peter Siesjö
Lunds Universitet
Neurokirurgi

Caroline Gahm, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Docent Henrik Bergquist
Göteborgs Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Sektionen för ÖNH-sjukdomar

Kontakt

Ola Fridman-Bengtsson Doktorand