Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Nona Struyf

2023-12-14 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:11 Birger & Margareta Blombäck, BioClinicum

Functional precision medicine in hematopoietic cancers

Halvtidsnämnd

Professor Oscar Fernandez-Capetillo, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Professor Galina Selivanova, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
MD, PhD Magnus Tobiasson, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge

Handledare

Huvudhandledare

PhD Tom Erkers, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Olli Kallioniemi, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Sören Lehmann, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge

Välkommen!