Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Nathalie Pelo

2024-06-04 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM L8:03 Macrophage

Identification of cellular interactors and functional characterization of DIORA2

Huvudhandledare:

Marie Wahren Herlenius
Karolindka Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelninen för reumatologi.